หลักสูตรคอร์ส เรียน


DIGITAL KIDS Co.,Ltd.

ศูนย์ฝึกอบรมเด็กๆแห่งใหม่และแหล่งรวบรวมสินค้าเสริมพัฒนาการของเด็ก

DIGITAL KIDS ACADEMY

สถาบันการเรียนรู้ที่มีหลักสูตรในการสร้างสรรค์จินตนาการและความคิดของเด็กๆให้ได้มีโอกาสประดิษฐ์ และเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ โดยใช้หุ่นยนต์ หรือ 3D Printing ในการเรียนรู้ เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหา การฝึกทักษะ การสังเกต ความอดทน และทักษะอื่นๆ เพื่อให้ได้เกิดทักาะการเรียนรู้สูงสุด   
 

ปากา 3D Pen

เส้นสี PCL Filament

0