📌 เก็บตก ภาพบรรยากาศดีๆ
จากกิจกรรม “Digital Kids ส่งสิ่งดีๆ ให้น้องๆ” 😍
ขอบคุณทุกๆ โรงพยาบาลที่เข้ามาร่วมกับกิจกรรมนี้
หวังว่าน้องๆ จะชอบของที่ทาง Digital KIDS ส่งไป
ให้นะคะ ขอให้น้องๆ ที่ป่วยเป็น Covid-19 หายไวๆ
นะคะ สู้ๆ ค่ะ เราต้องผ่านไปด้วยกัน 🤗

#Digitalkids #กิจกรรม #ดิติคอลดิดส์ส่งสิ่งดีๆให้น้องๆ