- HOW TO -

วิธีการจองคอร์สเรียนออนไลน์

STEP 1

เลือกคอร์สเรียนที่คุณต้องการในเมนู "คอร์สเรียน (Online)"

STEP 2

เลื่อนลงมาที่หัวข้อ "เลือก PACKAGE ที่ต้องการ"
จากนั้นคลิกไปที่ "จองคอร์สเรียนได้ที่นี่"

STEP 3

กรอกรายละเอียดของผู้เรียนให้ครบถ้วน (หากกรอกไม่ครบถ้วนระบบจะไม่แสดงราคา)
*ในกรณีที่เรียนมากกว่า 1 คน ให้คุณลูกค้ากรอกตัวเลขในช่องนี้ ตามจำนวนผู้ที่จะเรียนได้เลยนะคะ
จากนั้นคลิก "หยิบใส่ตะกร้า"

STEP 4

หลังจากที่คลิก "หยิบใส่ตะกร้า" จะมีคำว่า "ดูตะกร้าสินค้า" ขึ้นมา
จากนั้นให้คลิกไปที่ "ดูตะกร้าสินค้า" ได้เลยนะคะ

STEP 5

กรอกข้อมูลของคุณลูกค้าให้ครบถ้วน หากมีคูปองส่วนลด
ให้คุณลูกค้ากรอกลงไปในช่องคูปองส่วนลดได้เลยนะคะ

STEP 6

หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว
ให้คุณลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการชำระที่ต้องการ จากนั้นให้คลิกไปที่ "สั่งซื้อ"

STEP 7

ส่งหลักฐานการโอนให้เรียบร้อย ในกรณีที่โอนชำระผ่านธนาคาร
*หากเลือกชำระผ่านบัตรเครดิตให้ข้ามไปได้เลยค่ะ หลังจากยืนยันการชำระเงินกเรียบร้อยแล้ว
รอการติดต่อกลับจากทาง Email ภายใน 24 ชั่วโมง